THÔNG BÁO
(V/v Thay đổi Chính sách giao hàng)

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Chúng tôi, chủ sở hữu của website  OPLUNGHOT.com  xin chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã quan tâm và sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong thời gian vừa qua.
Để phù hợp hơn với tình hình thực tế và để có thể đáp ứng tốt hơn các cam kết dịch vụ với Quý Khách Hàng, OPLUNGHOT sẽ tiến hành điều chỉnh một số nội dung của Chính sách giao hàng áp dụng cho Quý Khách Hàng kể từ ngày 01/09/2018.
Quý Khách Hàng vui lòng tham khảo nội dung chi tiết của Chính sách giao hàng mới dưới đây.

Nội Dung Thông Báo

Từ ngày 1/09/2018 OPLUNGHOT sẽ áp dụng giao hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam cùng phí vận chuyển (xem Phí Vận Chuyển tại đây).

OPLUNGHOT xin trân trọng thông báo.